Portfolio > Keys

key, necklace, sterling silver, handmade, "anika smulovitz", smulovitz
Untitled (leaf key necklace)
sterling silver, wood
4 1/2" x 2" x 1/2"
2000